ما با برند ها همکاری می کنیم.

تخصص و سابقه مهمترین راهکار برای بررسی صلاحیت و قابلیت های یک مجموعه نرم افزاری مورد اعتماد است از این رو سعی ما بر اعتماد آفرینی از طریق ارائه خدمات مدرن امروزی در زمینه های کاری خود می باشد

اخذ مجوز از وزارت ارشاد، خود به نوعی تایید بر فعالیت تخصصی و عملکرد قابل قبول سازمانی از سوی یک ارگان رسمی کشوری می باشد

زمینه های فعالیت ما

گروه کانوتک نزدیک به بیست سال تجربه کاری مستمر در زمینه طراحی و پیاده سازی وب سایت های هوشمند و پرتال های سازمانی فعالیت خود را از سال هشتاد و دو با نام تجاری کانوتک آغار نمود

مشتریان ما

بیایید در ارتباط باشیم

کانوتک فراتر از یک ایده